Rekolekcje wielkopostne 10-13.04.2014 (kazania w wersji audio)

„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem”. Te słowa Pana Jezusa były osnową rekolekcyjnych treści, które w piękny sposób przekazywał nam ks. dr Piotr Turzyński, wicerektor radomskiego seminarium duchownego. Słowa rekolekcjonisty pociągały ku dobru, które jest piękne, fascynujące, choć często zakrzyczane przez zło; umacniały nadzieję i ufność w Bogu, nawet w nocy cierpienia; pokazywały piękno domu, do którego zmierzamy i cudowną miłość miłosiernego Ojca. W niedzielę przypomniał nam ks. Piotr jako fundament niezachwianej nadziei łacińską maksymę „Deus maior est” – „Bóg jest większy”: większy od naszych cierpień, odrzucenia, samotności, lęków. Na zakończenie, podczas nabożeństwa Gorzkich żali, rekolekcjonista przypomniał ewangeliczną lekcję przebaczenia i pojednania, która często pozostaje dla nas trudnym zadaniem. Głoszone przez ks. Piotra nauki rekolekcyjne, bardzo mocno zakorzenione w Ewangelii, czerpały obficie z nauczania i świadectwa życia bł. Jana Pawła II. W ten sposób rekolekcje były znakomitym przygotowaniem nie tylko do Wielkanocy, ale także do kanonizacji papieża Polaka. Zachęcamy, by wracać rekolekcyjnych treści – poniżej zamieszczone są pliki audio z kazaniami rekolekcyjnymi ks. Piotra.

czwartek 10.04.
piątek 11.04.
sobota 10.04
niedziela 13.04.
niedziela 13.04. – Gorzkie żale