Relacja z pielgrzymki – dzień drugi (7.08.)

Drugi dzień pielgrzymowania rozpoczął się Mszą św. dla obu naszych „dwunastek” przy ołtarzu ustawionym na polu namiotowym w Krogulczy. Eucharystii przewodniczył i wygłosił homilię ks. proboszcz, który pielgrzymował dziś z nami cały dzień. W upalnej pogodzie mijały kolejne kilometry na modlitwie, śpiewie, rozmowach i refleksji. Kleryk Karol i zespół muzyczny mogą mieć satysfakcję, że grupa staje się coraz bardziej rozśpiewana, a nawet czasami roztańczona. Jest też cisza i skupienie, gdy nadchodzi czas konferencji czy modlitwy.
Tematami rozważań (konferencja, modlitwy) tegorocznej pielgrzymi są sakramenty święte: widzialne znaki niewidzialnej Bożej łaski, żywej obecności Chrystusa i Jego w nas działania. Dziś słuchaliśmy konferencji ks. proboszcza o pierwszym i najważniejszym sakramencie, jakim jest chrzest święty, w którym zostajemy oczyszczeni z grzechu pierworodnego, otrzymujemy łaskę uświęcającą, stajemy się dziećmi Boga i zostajemy wszczepieni w Chrystusa – Jego Ciało, którym jest Kościół. Przez cały dzień ten temat jakoś się przewijał, budząc w nas wdzięczność za wielki dar chrztu i refleksję nad naszą wiernością zobowiązaniom płynącym z chrztu świętego. Największy, południowy upał przeczekaliśmy na obiedzie w Wysokiej (bardzo długa, trzygodzinna przerwa). Dzień zakończyliśmy w Zabawie przygotowanym przez grupę 12A pogodnym wieczorem i Apelem Jasnogórskim.

Tak śpiewa 12B
Muzyczna dedykacja dla odwiedzających stronę
Rozmowa z pielgrzymem
Ks. Paweł Lichota, przewodnik gr.12B – podsumowanie dnia