Relacja z pielgrzymki – dzień ósmy (13.08): jesteśmy u celu!

Ostatni dzień pielgrzymowania to przede wszystkim radość dojścia do celu i spotkania z Matką Bożą, ale to także ważne i podniosłe przeżycia w drodze. Najpierw we Mstowie spotkanie całej radomskiej pielgrzymki: w pięciu kolumnach było w tym roku ok. 7 tysięcy pątników, co oznacza, że pielgrzymka naszej diecezji jest trzecią co do wielkości w Polsce. Na wielkiej mstowskiej polanie zgromadziła się ta potężna pielgrzymkowa rodzina wokół ołtarza, gdzie przewodniczył Eucharystii i wygłosił homilię ks. biskup Henryk Tomasik. Potem radosna i wzruszająca stacja „Przeprośnej Górki” – na ogół trzeba było się przeprosić co najwyżej za drobne przykrości, ale to też piękny symbol, że na Jasną Górę, do Matki, trzeba iść pojednanym ze wszystkimi. Pod Przeprośną Górką także czas obiadowego biwakowania, a zarazem serdecznych spotkań ze znajomymi z innych grup i naszymi parafianami, którzy w liczbie stu osób wraz z ks. proboszczem dojechali autokarami, by przejść z pielgrzymami ostatni odcinek drogi. Dojechał też na rowerze ks. Marek (nie pierwszy zresztą raz, kilka razy w drodze nas nawiedzał, tym razem jednak przebył jednym etapem cała drogę z Radomia pod Częstochowę – podziwiamy). Niezapomnianym przeżyciem pozostaje też ostatni odcinek drogi, ten wielki entuzjazm, śpiew, taniec i ogromna radość, którymi pielgrzymi wypełniają Aleje NMP. A potem skupienie i cisza pod samymi wałami, gdzie jeszcze raz przywołaliśmy nasze intencje, wypełniliśmy serca radością bycia blisko Matki i słuchaliśmy słów powitania i przedstawienia, jakie wypowiedział na Wałach ks. Leszek Domagała. Wśród pozdrawiających nas z Jasnogórskich Wałów byli ks. biskup Henryk Tomasik i Prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak. I wreszcie chwila krótka, ale przepełniona wzruszeniem, modlitwą, serdecznością: stanięcie przed Cudowną Ikoną w Jasnogórskiej Kaplicy. Zakończenie pielgrzymki Eucharystią na wałach Jasnogórskich, w której uczestniczyły oprócz naszej diecezji pielgrzymki z diecezji kieleckiej, sosnowieckiej, łomżyńskiej i kaliskiej. Mszy św. przewodniczył ks. biskup Grzegorz Kaszak z Sosnowca, homilię wygłosił nasz Pasterz, ks. biskup Henryk Tomasik.