Relacja z Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę (dzień czwarty – 9.08.2014)

Dzisiejszemu dniowi (Duraczów – Radoszyce: 29 km) towarzyszyło hasło „Jezus – jedyne rozwiązanie”. Jak każdy pielgrzymkowy dzień, rozpoczęliśmy Eucharystią. We wprowadzeniu do Godzinek rozważaliśmy dogmat o dziewictwie Maryi. Ks. Łukasz Pyszczek wygłosił konferencję o bezgranicznej miłości Boga do człowieka, wyrażającej się najpełniej w tym, że „dał On swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy nie umarł, ale miał życie wieczne” (J 3,14). Ucieszyliśmy się dziś odwiedzinami ks. Marka, który podzielił się swymi refleksjami na temat pielgrzymowania i naszej grupy oraz zapewnił o modlitwie duchowych pielgrzymów. Dk. Karol we wprowadzeniu do modlitwy Anioł Pański przybliżył nam kolejny symbol Światowych Dni Młodzieży: ikonę Salus Populi Romani. Cały dzień pielgrzymowaliśmy przy pięknej pogodzie. W Radoszycach Apelem Jasnogórskim zakończyliśmy kolejny etap naszej drogi do czarnej Madonny.