Sprawozdanie z akcji 1% i in. działań charytatywnych (rok 2017 – rozliczenie podatków z roku 2016)

Parafialny Zespół Caritas działał w składzie:

Marczykowski Władysław

Lipiec Dariusz

Lis Stanisław

Sajak Dariusz

Lipiec Aneta

Kubicka Lidia

Kuchcik Katarzyna

Grabowski Rafał

Figura Grzegorz

Świątkowska Barbara

Winiarczyk Teresa

Lament Marzena

Sobania – Krzyżanowska Anna

Kubicki Roman

W okresie od 21.02 – 29.04.2017 w czasie pracy zespołu rozliczono 486 zeznań, a uzyskana kwota z 1% podatku wyniosła 8,265.-zł. Ponadto pracę wspierały: Biuro obrachunkowe „WLAMAR” Władysława Marczykowskiego, (uzyskana kwota 4,166,30 zł.) i Biuro BCM p. Iwony Molendowskiej z ul. Malenickiej w Radomiu(1200 zł.). Ogółem w ramach odzyskania 1 % na cele charytatywne łącznie w parafii rozliczono 593 zeznania, a kwota odzyskanego podatku wyniosła – 13.631.30 z czego połowa została do dyspozycji parafii, druga połowa do dyspozycji Caritas Diecezji Radomskiej. Inne środki uzyskane na cele charytatywne: 3250 zł. Z ub. roku zostało: 1500 zł. Łącznie do dyspozycji na cele charytatywne parafia dysponowała w 2017 r. kwotą 11.565 zł.

Środki te zostały wykorzystane na wyprawki szkolne dla dzieci z ubogich rodzin: 720 zł; wsparcie rehabilitacji i leczenia oraz inne formy wsparcia chorych i niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z naszej parafii (np. dofinansowanie zakupu komputera): 3.300 zł., bezpośrednie wsparcie gotówką dla biednych rodzin, m.in. na zorganizowanie wigilii:1100 zł; materiały budowlane i armatura wykorzystana do prac remontowo-budowlanych w domu rodziny objętej pomocą Caritas: 1983 zł., dofinansowanie wakacyjnych wyjazdów dzieci i młodzieży(kolonie dla dzieci, obóz młodzieżowy, oazy i Szkoła Lektora): 4.940. Łącznie wydano na cele charytatywne 12.043 zł

Ponadto w ramach akcji na rzecz dzieci z ubogich rodzin objęto pomocą 63 dzieci, przekazując im na początku roku szkolnego – paczki pod nazwą „Tornister pełen śmiechu”. W kolejnej akcji w zorganizowaniu paczek świątecznych objęto 73 dzieci, rozwożąc paczki do miejsca zamieszkanych obdarowanych.

Z ofiar składanych przy okazji rozliczania PIT-ów na bieżąco fundowane są obiady uczniom w PSP nr 10.