Sprawozdanie z akcji 1% i in. działań charytatywnych (rok 2016 – rozliczenie podatków z roku 2015)

Z działania grupy Caritas, zajmującej się rozliczaniem w roku 2016 zeznań podatkowych za 2015 rok w zamian za przeznaczenie 1% należnego podatku dochodowego na cele charytatywne tj. Caritas Diecezji Radomskiej, z czego ½ uzyskanej kwoty podatku pozostaje w Parafii Św. Stefana w Radomiu.

Grupę tworzyli następujący członkowie:

  1. Marczykowski Władysław – osoba odpowiedzialna za całokształt działania.
  2. Lis Stanisław
  3. Kubicka Lidia
  4. Grabowski Rafał
  5. Kuchcik Katarzyna
  6. Figura Grzegorz
  7. Lipiec Aneta
  8. Sajak Dariusz
  • oraz osoby wspierające działanie grupy tj.
  1. Komorowska Katarzyna

10. Rzęśnicka Alina

11. Świątkowska Barbara

12. Winiarczyk Teresa.

Grupa pełniła dyżury we wtorki i w godzinach: 17-19 oraz w soboty w godz. 10.00-12.00 z wyjątkiem „Wielkiej Soboty” – tj 17 dyżurów podczas  których rozliczono 547 zeznań, a odliczony podatek wyniósł sumę – 9049,40 zł.

Ponadto Biuro „Walmar” – rozliczyło 54 osoby, uzyskując przychód w podatku na sumę = 2923,40 zł – rozliczenia zostały dokonane przez właściciela Biura p. Marczykowskiego Władysława.

Ogółem rozliczono 601 zeznań, kwota podatku wyniosła 11972,80 zł (słownie jedenaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 80 groszy)

Dokonując kompleksowo rozliczenia zeznań działanie grupy wsparło dodatkowo 133 osoby składając datki pieniężne do puszki „Caritas” w łącznej kwocie – 1975,76 zł, z której to sumy po odliczeniu kwot wydatkowanych na 4 tonery, 6 paczek papieru do drukowania oraz usługi ksero – 478,76 – pozostała kwota – 1497 zł(słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych).

Sumę uzyskaną z datków wynoszącą – 1497 zł przekazano na ręce Ks. Proboszcza A. Jędrzejewskiego do wykorzystania jej w całości na cele Parafii.

Ponadto: Z loterii podczas festynu przeznaczono na cele charytatywne 3000 zł (pozostałe środki dofinansowanie ŚDM). 1300 zł. otrzymaliśmy na cele charytatywne (głównie pomoc świąteczną od indywidualnych ofiarodawców. Łącznie mieliśmy do dyspozycji 11.800 zł. Środki zostały wykorzystane na bony na zakup podręczników dla dzieci z ubogich rodzin (ponad 1600), rehabilitację, leczenie i in. formy wsparcia dla chorych i niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z naszej parafii (3700), wsparcie dla rodzin biednych (1900) oraz dopłaty do wakacyjnych wyjazdów dzieci i młodzieży (3100). Łącznie 10.300. Pozostaje do dyspozycji 1500 zł.