Sprawozdanie z akcji 1% na Caritas (rok 2015 – rozliczenie podatków z roku 2014)

Sprawozdanie

z działalności członków grupy „Caritas”, działającej przy Parafii p.w. Św. Stefana w Radomiu, na Idalinie, zajmującej się rozliczaniem zeznań podatkowych za rok 2014 w zamian za przeznaczenie 1% należnego podatku dochodowego na cele charytatywne tj. Caritas Diecezji Radomskiej, z czego ½ uzyskanej kwoty podatku zostaje przeznaczona do dyspozycji Parafii Św. Stefana w Radomiu na cele charytatywne.

            Grupę pod przewodnictwem p. Władysława Marczykowskiego tworzyły następujące osoby:

            1. p. Iwona Molendowska

            2. p. Stanisław Lis

            3. p. Aneta Lipiec

            4. p. Emilia Wójcik

            5. p. Jadwiga Kaczmarska.

            Osobami wspierającymi działalność grupy były:

  1. p. Barbara Świątkowska
  2. p. Katarzyna Komorowska
  3. p. Alina Rzęśnicka

w środy w godz. 17-19.oo oraz w soboty w godz. 10-12.oo w okresie od dnia 18.02 do 29.04. 2015 roku podczas dyżurów dwugodzinnych (wliczono dyżur w Wielką Sobotę) rozliczyła łącznie 578 zeznań, z których odzyskano sumę 7121 zł (słownie siedem tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych).

            Dodatkowo Biuro Usług Księgowych „WALMAR” dokonało we własnym zakresie rozliczenia 55 zeznań, a uzyskana z tego tytułu kwota podatku wyniosła : – 2912,70 ( słownie: dwa tysiące dziewięćset dwanaście zł 70 gr.).

Ogółem rozliczono 633 sztuki na kwotę 10033,70.

            Prowadząc kompleksową obsługę wiernych Parafii z tytułu rozliczenia, doręczenia zeznania drogą elektroniczną do fiskusa bez zbędnego angażowania zainteresowanych – klient otrzymywał komplet dokumentów wraz z wydrukiem potwierdzającym przekazanie zeznania drogą elektroniczną do organów podatkowych. Zespół dodatkowo zgromadził bezpośrednio do puszki Caritas dobrowolne wpłaty od 139 osób na łączną sumę = 1879 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych).

            Przy obsłudze zużyto 4 tonery do drukarki oraz 3 ryzy papieru na sumę = 438,50 zł.

            Po uwzględnieniu wydatków udokumentowanych w kasie pozostała kwota = 1440,50 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści złotych 50/100). Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie obiadów dla uczniów z ubogich rodzin.

            Z Caritas Diecezji Radomskiej otrzymaliśmy ze środków zebranych w ramach akcji 1% 4.800 zł do dyspozycji Parafii na cele charytatywne. Na bony na zakup podręczników wydano 1600 zł. Wyprawki szkolne: 420 zł; Rehabilitacja i lekarstwa dla dzieci i młodzieży: 1370; Dopłaty do wyjazdów wakacyjnych dzieci i młodzieży: 1500 zł