Sprawozdanie z działalności Parafialnego Zespołu Caritas 1.04.2014-31.03.2015

W ub. roku w akcji 1% rozliczono w naszym punkcie i Biurze „WLAMAR” łącznie 584 zeznania i przekazano na Caritas z celem szczegółowym „Idalin” 9.526,60 zł. Z tej kwoty 6.000 zostało do dyspozycji Parafialnego Zespołu Caritas, pozostała kwota została w Caritas Diecezji Radomskiej. Z ofiar składanych przy okazji rozliczania PIT-ów (uzyskano 997,50 zł) utworzono fundusz finansowania obiadów dla dzieci z biednych rodzin. Ponadto część zostająca w parafii ze sprzedaży świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom wyniosła 920 zł. Indywidualne ofiary naszych parafian przeznaczone na cele charytatywne  wyniosły w minionym roku 1300 zł. Dysponowaliśmy zatem na cele charytatywne kwotą 8220 zł (nie licząc funduszu obiadowego).

Dzięki zdobytym środkom i pracy wolontariuszy mogliśmy pomóc wielu potrzebującym osobom, głownie dzieciom i młodzieży.

Zrealizowane zostały talony na podręczniki na sumę 2080 zł. dla 32 dzieci;
Dofinansowaliśmy wyjazdy wakacyjne (głównie na oazy i obozy parafialne) dzieci i młodzieży, których rodziców nie było stać na pokrycie tych kosztów na sumę  1100 zł.
Przekazano 750 zł na wyprawki szkolne oraz 2270 zł na leki i środki pielęgnacyjne (obdarowani potwierdzali celowe zakupy fakturami).
W okresie Świat Bożego Narodzenia została przekazana pomoc dla ubogich rodzin wielodzietnych  w wysokości 1250 zł.
Pozostała, głównie doraźna, pomoc dla potrzebujących z funduszu PZ Caritas wyniosła w ciągu 12 miesięcy 1050 zł.

Łącznie na cele charytatywne przeznaczono w minionych 12 miesiącach 8500  zł.

Ponadto, wspólnie z młodzieżą z KSM, Parafialny Zespół Caritas przeprowadził coroczną akcję rozprowadzenia świątecznych paczek, przygotowanych przez naszych Parafian. 55 osób, posiadających imienne skierowania z MOPS, objęte było pomocą żywnościową we współpracy z Bankiem Żywności. Jeszcze raz bardzo za tę pracę dziękuję i zachęcam kolejne osoby do włączania się działanie PZ Caritas.

W akcji rozliczania PIT-ów w roku 2014 (za rok 2013) uczestniczyli:

p. Władysław Marczykowski (Przewodniczący Grupy)
p. Iwona Molendowska
p. Aneta Lipiec
p. Stanisław Lis
p. Jadwiga Fajdek
p. Jadwiga Kaczmarska, (która udostępniła drukarkę do obsługi zeznań).

Grupę ponadto wspomagali:

p. Katarzyna Komorowska
p. Alina Rzęśnicka
p. Emilia Wójcik
p. Dariusz Sajak

Żywność przywieźli i rozdzielali: p. Dariusz Lipiec (Przew. Par. Zespołu Caritas), pp. Robert Kaczmarski i Władysław Marczykowski. Przy podziale i rozwożeniu artykułów pomagała także p. Katarzyna Komorowska.