Święcenia diakonatu

W radomskiej katedrze ks. biskup Stefan Siczek udzielił święceń diakonatu 10 alumnom naszego seminarium, wśród nich dwom naszym parafianom, Grzegorzowi Opieli i Łukaszowi Pyszczkowi.

W homilii ks. biskup pytanie Pana Jezusa skierowane do Piotra: „Czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci?” zaadresował do nowych diakonów w formule: „czy miłujesz Jezusa więcej, aniżeli wszystko inne?”. Wyrazem tej miłości i całkowitego oddania się Panu Jezusowi było m.in. złożone zobowiązanie zachowania celibatu i codziennej modlitwy brewiarzowej. Diakoni będą mogli w czasie liturgii czytać Ewangelię głosić homilie, błogosławić związki małżeńskie i udzielać sakramentu chrztu św. W naszej parafii szczególnie wyrażamy wdzięczność Jezusowi – Najwyższemu Kapłanowi za dar powołania kapłańskiego naszych ziomków: dk. Grzegorza i dk. Łukasza oraz polecamy ich w modlitwie, aby byli kapłanami według Serca Jezusowego.