Triduum Paschalne i Rezurekcja 24-27.03.2016

Liturgia nie jest prostym wspomnieniem, pamiątką zbawczych wydarzeń, lecz ich uobecnieniem: jakby przekraczając czas, rzeczywiście uczestniczymy w tych wydarzeniach, stajemy się ich świadkami. Dlatego trzy święte dni (triduum sacrum) są dla chrześcijan najważniejszymi dniami, a uczestnictwo w liturgii tych dni włącza nas w Paschę Chrystusa: Jego przejście przez Mękę i Śmierć do Zmartwychwstania. W Wielki Czwartek dziękowaliśmy Chrystusowi za ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. Nasza świątynia w czasie Eucharystii była prawdziwym Wieczernikiem, a Msza św. świętą Wieczerzą, na której zgromadziliśmy się jako uczniowie Jezusa wokół swojego Pana. Dodatkowym radosnym przeżyciem było przyjęcie czternastu nowych ministrantów oraz sześciu lektorów. Po homilii, wygłoszonej przez ks. Wojciecha Wojtyłę, ks. proboszcz obmył nogi dwunastu mężczyznom (po jednym przedstawicielu z poszczególnych grup parafialnych). Obrzęd ten jest pamiątką obmycia nóg apostołom przez Jezusa oraz przypomnieniem przykazania miłości i służebnego charakteru Chrystusowego kapłaństwa.
W Wielki Piątek rozważaliśmy o 17 Drogę krzyżową, zaś o 18 rozpoczęła się Liturgia Męki Pańskiej z adoracją Krzyża (przewodniczenie i homilia ks. Krzysztof Kwiatkowski)
Noc Wielkiego Piątku i Wielka Sobota to czas adoracji Pana Jezusa w Grobie. W Wielką Sobotę o 20 rozpoczęła się najbardziej uroczysta w roku liturgia Wigilii Paschalnej (przewodniczenie: ks. proboszcz, homilia ks. Marek Pruszkowski). Tak jak w paschalną noc wyprowadził Bóg naród wybrany z niewoli egipskiej, tak i tej nocy Jezus Chrystus przechodzi ze śmierci do życia, wyprowadzając nas z niewoli naszych grzechów i śmierci. On jest naszą Paschą, prawdziwym Barankiem, którego Krew zgładziła nasze grzechy. Dlatego tej nocy rozbrzmiało po raz pierwszy po czterdziestu dniach postu radosne Alleluja, rozległy się dzwony, a Kościół świętował radość Zmartwychwstania. Liturgia Wigilii Paschalnej składa się z czterech części. Pierwsza część to obrzęd światła z poświęceniem ognia i świecy paschału – znaku Chrystusa Zmartwychwstałego. Liturgia światła kończy się radosnym orędziem wielkanocnym. Po nim uczestniczyliśmy w liturgii Słowa, ukazującej jak w minionych czasach Bóg wybawił swój lud i jak w końcu zesłał nam swojego syna jako Zbawiciela. Trzecia część to liturgia chrzcielna, podczas której odnowiliśmy nasze chrzcielne zobowiązania. Ostatnia część to liturgia eucharystyczna.
Radość i prawdę o Zmartwychwstaniu Jezusa głosiliśmy procesją rezurekcyjną w Niedzielę Wielkanocną o 6 rano. Mszy św. rezurekcyjnej przewodniczył ks. proboszcz, homilię wygłosił ks. Paweł Lichota.