Uroczystość Bożego Ciała (19.06.2014)

Bardzo dużo wiernych towarzyszyło Jezusowi w uroczystej procesji Bożego Ciała, która przeszła ulicami Wyścigową, Radomskiego, Starachowicką, Rzeszowską, Idalińską. Homilię w tym dniu głosił nasz nowo wyświęcony diakon Karol Kostecki; on też odśpiewał Ewangelię przy czterech ołtarzach. Uczestnictwem we Mszy św., czynnym udziałem w procesji, udekorowanymi domami i ulicami wyraziliśmy naszą wiarę, cześć i miłość do Eucharystii.