Wielkanoc 2020

„Pośród izolacji, w której cierpimy z powodu braku uczuć i spotkań, doświadczając braku wielu rzeczy, po raz kolejny posłuchajmy nowiny, która nas zbawia: On zmartwychwstał i nam towarzyszy!”
(papież Franciszek)

Drodzy Parafianie i Wszyscy Siostry i Bracia, w jakikolwiek sposób związani z naszą parafią!
Z okazji Świat Wielkanocnych pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia:
Życzymy zdrowia. To zawsze składane i często brzmiące wręcz banalnie życzenie, dziś, w dobie tak bezpośredniego zagrożenia, staje się szczególnie upragnionym. Niech się spełni dla Was i Waszych Rodzin.
Życzymy nadziei. Bardzo wiele dziś niepokoju i lęku o przyszłość. Niech Wielkanocny Poranek napełni serca nadzieją i pokojem; niech umocnią nas słowa Pana: „Nie lękajcie się, Jam zwyciężył świat”.
Życzymy umocnienia wiary. Zmartwychwstanie Jezusa to przecież najważniejsza prawda naszej wiary – niech przeżyta na nowo stanie się źródłem siły większej od wszelkich przeciwności. Niech da moc odważnego świadectwa w tym czasie próby.
Życzymy też głębokiej wielkanocnej radości, doświadczenia Obecności Zmartwychwstałego Pana, który „przychodzi mimo drzwi zamkniętych” i Jego błogosławieństwa na całe Wasze życie osobiste, rodzinne, zawodowe.
Życzymy też sobie i Wam, byśmy jak najszybciej mogli spotykać się ze Zmartwychwstałym Jezusem w wypełnionym ludźmi kościele :-)

Wasi duszpasterze i pracownicy kościelni.