Zakończenie Roku Szkolnego 2012/2013

Zakończenie roku szkolnego to przede wszystkim radosna chwila początku wakacji, ale także większa lub mniejsza radość z owoców swojej pracy, uwidocznionych na świadectwach oraz okazja, by podziękować za cały trud wychowania i nauczania rodzicom, nauczycielom, wychowawcom, katechetom, wszystkim pracownikom szkoły. Tę wdzięczność trzeba jednak najpierw wyrazić Panu Bogu, choćby za dar życia, zdrowia, otrzymanych od Niego talentów i zdolności. Dlatego składaliśmy Panu Bogu nasze dziękczynienie na Eucharystii i modliliśmy się o szczęśliwe, bezpieczne, dobre wakacje najpierw ze społecznością PSP nr 4 (czwartek), następnie z PSP nr 20 (piątek rano) i wieczorem z młodzieżą. Wszystkim życzymy pięknych i pięknie przeżytych wakacji.